»Kilè wap marye ? kilè wap fè pitit? »

Opinions de Femmes

chef

 ‘’Stephanie, kote mennaj la ?’’

‘’Se gason w pa jween kap file’w’’

‘’ OH!!! ou pa jween neg file’w?, enben w gon problem’’

‘’Se mè ou pral fè ?

‘’Timoun, kilè nap mennen gason nan kay la’’

‘’Murielle, ou fenk marye ou poko fè pitit ? ‘’

‘’Kile wap fè yon dezyem pitit ? , Clara bezwen yon ti frè wi’’

‘’ Ou fè dizan ak Jacques, epi wap kite’l ?’’

‘’Nou fenk renmen epi nou pral marye ?’’

‘’Apa w pral an vakans ? enben’w gen lajan’’

‘’ Fokis sou etid ou, pa ale nan tigason’’

Se toutan nap tande pawòl sa yo nan bouch sosyete nou an, men YO PA JANM  mande’w :

‘’Eske mennaj ou respekte’w ? ‘’

‘’Mouche ou marye ave’l la , li konn bat ou ? ‘’

‘’Kisa ‘m ka fè pou ou lè mari w ap touye’w anba kout baton ?’’

‘’Kile wap vizite lot peyi ?’’

‘’Kile wap fè yon biznis ?’’

‘’M kwè nan…

View original post 643 mots de plus

Publicités